www.hemeroteca.cat
  hemeroteca
Hemeroteca Tarragona
 
normal
grande
> Els fons de l'Hemeroteca

Fons del segle XX i fons actual

L’explosió de les publicacions

hemeroteca

Segle XX: anteriors a la Guerra Civil espanyola

A principis de segle XX apareixen títols com:

- Gente Conocida
- Gente Vieja
- Gente Menuda
- El Teatro
- El Arte del Teatro

S’inicia l’explosió de la premsa de la demarcació de Tarragona:

- La Cruz
- Semanario Católico de Reus
- La Veritat

Continua l'etapa de la premsa satírica:

- Cu-Cut
- El Papitu
- L'Esquella de la Torratxa

Neixen suports que recullen els esdeveniments bèl·lics internacionals més rellevants de principis de segle:

- La Esfera
- Mundo Gráfico
- La Guerra Europea

Apareixen publicacions fruit de les inquietuds d’entreguerres:

- D'Ací, d'Allà (revista catalana il·lustrada)
- L'Escola (revista catòlica per a infants)
- La Dona Catalana
- Paz y Tregua
- El Trabajo Nacional (òrgan del Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona)

Prenen rellevància publicacions editades a l’àmbit comarcal (de Montblanc, Reus i Valls):

- Las Circunstancias
- Revista del Centro de Lectura
- Heraldo de Reus
- Aires de la Conca
- El Francolí
- Acció Comarcal
- Cultura

El cinema, la música i els moviments gràfics influeixen en la publicació de noves revistes:

- Cine Miroir
- Jueves Cinematográfico
- Films Selectos
- Cinegramas
- Ritmo
- Imatges
- Dia Gráfico
- Estampa
- Lecturas
- Mirador

La vida política del país també fomenta que sorgeixin publicacions com:

-Treball
- Acción Española
- Avant
- Falange Española
- Boletín de Orientación Tradicionalista
- Butlletí d'Acció Popular Catalana
- Revista de Tropas Coloniales
- Diari de Sessions del Parlament de Catalunya

El pes de la guerra condiciona la vida de moltes publicacions, i també n’origina de noves:

- Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional
- Front Anti-Feixista
- Front Popular
- Llibertat
- La Milicia Popular
- La Torxa
- Lluita
- Boletín del Movimiento de Falange Española Tradicionalista y de las JONS
- Gaceta de la República
- Vértice

Segle XX: posteriors a la Guerra Civil espanyola

Acabada la Guerra Civil espanyola molts suports queden supeditats al franquisme:

- El Alcázar
- Diario Español de Falange Española Tradicionalista y de las JONS
- Fotos Semanario Gráfico Nacional Sindicalista

La segona Guerra Mundial va influenciar moltes publicacions com:

- Signal (revista il·lustrada de propaganda alemanya)
- Hoja de Campaña (de la División Española de Voluntarios)

Després de la guerra van sorgir nous suports i d’altres van recuperar les forces perdudes:

- Alerta
- Cultura
- Arbor
- La Estafeta Literaria
- Senda (òrgan de la branca femenina d'Acció Catòlica)
- Arte Hogar
- Boletín de la Delegación Nacional de Deportes de FET y de las JONS
- Cristiandad
- Guia del Sardanista

El desenvolupament econòmic va propiciar l’aparició de noves capçaleres:

- El Caso (revista de successos)
- TBO (revista infantil)
- Vida Deportiva
- Once
- Barça
- Vespa Club
- Caza y Pesca
- Triunfo
- Paris Match
- Destino
- Política Internacional
- Actualidad Económica
- Cambio 16

Altres títols emblemàtics del segle XX:

- La Codorniz
- Revista de Estudios Políticos
- Ecomonía Mundial - Moneda y Crédito

Fons actual

L'Hemeroteca rep constantment publicacions diàries i periòdiques (diaris i revistes) d'àmbit local, comarcal, provincial, autonòmic, estatal i internacional:

- Actualment, es reben diaris locals, els diaris d'àmbit català més importants i les principals capçaleres autonòmiques (Andalusia, Aragó, Galícia, Illes Balears, País Basc i País Valencià) i espanyoles. Una quarantena de diaris complementats pels temàtics: econòmics i esportius.
- També es reben més de 675 títols de revistes d'àmbit nacional i internacional de temàtiques generals i especialitzades: art, cinema, esports, història, música, etc. Destaquen, en aquest camp, els prop de 400 títols d'àmbit comarcal.

 

 
linea
> Submenú