www.hemeroteca.cat
  hemeroteca
Hemeroteca Tarragona
 
normal
grande
Avís Legal i seguretat

Propietat intel·lectual del web

Copyright © 2012, Fundació Catalunya-La Pedrera. Tots els drets reservats.
El contingut d'aquest web (incloent, però no limitant-se a, a textos, imatges, components d'àudio i vídeo, en endavant CONTINGUTS) està protegit per la Llei de la Propietat Intel·lectual.
La distribució, modificació, transmissió, còpia, o qualsevol utilització dels continguts del web amb finalitats públiques o comercials, sense l'autorització de Fundació Catalunya-La Pedrera és una infracció penalitzada per la legislació vigent.
Per altra banda es concedeix una llicència no exclusiva, gratuïta i personal, per utilitzar, copiar, imprimir i transferir (download) a l'ordinador personal qualsevol material o document disponible al web.

Responsabilitat dels continguts web actualització

Fundació Catalunya-La Pedrera refusa la responsabilitat derivada d'una mala utilització dels continguts i es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al web i limitar o no permetre l'accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva.
La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en data de la seva última actualització i ha d'estar considerada com una informació orientadora per l'usuari, relativa als productes i serveis i a altres informacions addicionals. L'usuari pot confirmar la data de l'actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, a través de la bústia de correu electrònic que té a la seva disposició al mateix Web.
Fundació Catalunya-La Pedrera no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicada al Web.
Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos al web de Fundació Catalunya-La Pedrera i qualsevol dels connexos o vinculats al mateix, estan dirigits a consumidors amb residència a Espanya, per tant, en qualsevol cas serà d'aplicació la legislació espanyola essent competents els tribunals espanyols.
Fundació Catalunya-La Pedrera declina la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per Fundació Catalunya-La Pedrera o no publicada amb el seu nom, especialment declina la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de tercers connectades mitjançant enllaços (links), a les pàgines web de Fundació Catalunya-La Pedrera.

Política de protecció de dades

Fundació Catalunya-La Pedrera garanteix la protecció de les dades dels seus clients.
Per tal de millorar el servei i adequar-lo a les preferències de l'usuari, les pàgines web de Fundació Catalunya-La Pedrera utilitzen cookies en la navegació pel seu web. L'usuari pot optar per configurar el seu navegador de manera que l'avisi de la recepció de les cookies i impedeixi que s'instal·lin al disc dur.
Fundació Catalunya-La Pedrera garanteix que les dades personals (nom, telèfon, adreça postal, e-mail,…) proporcionades dins el seu web seran utilitzades exclusivament pel motiu amb què hagin estat sol·licitades.
En cas que l'usuari sol·liciti informació sobre serveis, programes o desitgi realitzar tramitació de reclamacions o incidències, a través de l'enviament de formularis inclosos al web de Fundació Catalunya-La Pedrera, serà necessari recollir aquelles dades personals imprescindibles per poder atendre la seva sol·licitud. També es recolliran les dades imprescindibles en el cas que l’usuari vulgui rebre butlletins i informació dels programes i novetats de Fundació Catalunya-La Pedrera.
Fundació Catalunya-La Pedrera assegura la confidencialitat de les dades facilitades, que s'incorporaran a un fitxer automatitzat del qual ella mateixa n'és responsable. L'interessat autoritza a Fundació Catalunya-La Pedrera perquè pugui cedir les seves dades a les filials del seu grup amb finalitats operatives. L'interessat té dret a obtenir informació d'aquestes dades, a oposar-se al seu tractament, així com a sol·licitar la rectificació o cancel·lació si fossin inexactes o incompletes, sol·licitant la modificació a través de correu electrònic o bé enviant una carta al Centre d’Informació de Fundació Catalunya-La Pedrera (Passeig de Gràcia, 92; 08008. Barcelona), en els termes previstos per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Fundació Catalunya-La Pedrera
Passeig de Gràcia, 92 - 08008 Barcelona, CIF G-65345472.

www.fundaciocatalunya-lapedrera.com

espacio

 

 

Hemeroteca Actualitat
diari