» Cerca avançada
 
Amb totes les paraules
Amb la frase exacta
Amb alguna de les paraules
Sense les paraules
 
 
En el títol
Amb la matèria
 
Amb l'autor
 
El dipòsit legal / ISSN / ISBN
 
A topogràfic
 
Amb sigla
 
 
Ajuda per la cerca:
+ Un signe més indica que aquesta paraula ha d'estar present en cada registre que es retorni.

- Un signe menys indica que aquesta paraula ha de no estar present en qualsevol dels registres que es retornen.

* L'asterisc substitueix qualsevol caràcter o grup de caràcters. Ha de ser afegit a la paraula afectada.

" Una frase entre cometes dobles ('"') coincideix només amb registres que continguin exactament les mateixes paraules de la frase i en el mateix ordre.

( ) Els parèntesis s'utilitzen per agrupar paraules en sub-expresions. Els grups entre parèntesis es poden unir.
Exemples:

catalunya tarragona Troba registres que continguin almenys una de les dues paraules.
+catalunya +autonomia Troba registres que continguin ambdues paraules.
+catalunya autonomia Troba registres que continguin la paraula "catalunya", però classifica millor les que també continguin "autonomia".
+catalunya -autonomia Troba registres que continguin la paraula "Catalunya" però no "autonomia".
catalu* Troba registres que continguin paraules començades amb "catalu": "catalunya", "cataluña", o "catalunha".
"autonomia de catalunya" Troba registres que contenen la frase exacta "autonomia de catalunya" (per exemple, "Constitució Espanyola. Estatut d''Autonomia de Catalunya. Reglament del Parlament de Catalunya." però no "La financiación de la autonomía catalana : Palabras del Presidente del Colegio de Economistas de Catalunya").
(+espanya -autonomia) (+catalunya +autonomia) Troba registres que continguin la paraula "espanya" però no "autonomia", o bé, els que tinguin les dues paraules: "catalunya" i "autonomia".